ADR (Farligt Gods)

 

Utbildningen riktar sig till chaufförer som transporterar farligt gods.
Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR-intyg. MSB ger dock inte förarutbildning i egen regi utan den ges av externa utbildningsorganisationer som har fått MSB:s godkännande och tillstånd att bedriva förarutbildning enligt bestämmelserna i
ADR-S.

 

Enligt bestämmelserna i ADR-S måste förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av
• farligt gods som styckegods,
• explosiva ämnen och föremål i klass 1,
• radioaktiva ämnen i klass 7,
• farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, och
• farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.


ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förlänga giltighetstiden måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan ADR-intyget blir ogiltigt.

 

Påbyggnadsutbildningar finns i form av
Klass 1 (Explosivt, 1 dag)
Klass 7 (Radioaktivt, 1 dag)
Tank (2 dagar)

 

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonterad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift