Samarbetspartners & Myndigheter

 

BELiiT samarbetar med flera andra utbildningsföretag samt trafikskolor för att kunna erbjuda den bästa lösningen för kundernas behov.

 

ULJA AB - Vi utbildar där du är  

ULJA AB är ett utbildningsföretag inom bygg, anläggning och transport med huvudkontor i Göteborg. Företaget utbildar i hela Sverige och erbjuder kunderna både öppna och företagsanpassade kurser.

Besök www.ulja.se för mer information.

 

 

Axelheds Förarutveckling

Axelheds Förarutveckling är en trafikskola lokaliserad i Finspång och Norrköping. De erbjuder sina kunder alla typer av förarutbildningar samt truck och ADR, farligt gods mm.

Besök http://14215.str.se för mer information.

 

 

Blommenhof Utbildning

Blommenhof utbildning har som mål att genom långsiktiga kundrelationer hjälpa till att lösa utbildningsbehov på ett enkelt och flexibelt sätt. Med utvalda utbildare vill de bidra till företags utveckling med ökad lönsamhet som målsättning.

Besök www.blommenhofutbildning.se för mer information.

 

 

TYA

Vi är godkända TYA utbildare av maskinförare.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Cirka 17 000 företag, med ungeför 100 000 anställda, är anslutna till TYA. Verksamheten bedrivs genom kurs- och projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA samverkar med skolor och mydgiheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Besök www.tya.se för mer information.

 

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, vägtrafik-, körkorts-, och yrkestrafikfrågor. De utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. De kontrollerar även hur reglerna efterlevs.

Besök www.transportstyrelsen.se för mer information.

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket jobbar med målet att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk och psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Besök www.av.se för mer information.

 

 

Trafikverket (Gamla Vägverket)

Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa.

Besök www.trafikverket.se för mer information.

 

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. De arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Besök www.msb.se för mer information.

 

 

Liftutbildningsrådet (LUR) 

Liftutbildningsrådet är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). Liftutbildningsrådet auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sifg att följa LLP.

Besök www.liftutbildning.se för mer information.

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2013

 

 

 

ULJA AB

 

Axelheds Förarutveckling

 

Blommenhof Utbildningar

 

TYA

 

Transportstyrelsen

 

Arbetsmiljöverket

 

Trafikverket

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

 

Liftutbildningsrådet (LUR)