Fordonsmonterad kran under och över 18 tm

 

Kursen riktar sig till de som kör fordonsmonterad kran.

Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 tm tillhör den lättare klassen.


Godskranar över 18 tm tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Branschkrav:
Du som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är
monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg. Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Om du innehar TYAs yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran.
Detta krav gäller både om du är anställd och entreprenör.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.
* Arbetsmiljö och säkerhet 50p
* Fordonsmonterad kran 100p
Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska prov.

För er som har minst 30 månaders erfarenhet finns möjlighet till kompensprov vilket ger Yrkesbevis.

För att kunna arbeta som förare av fordonsmonterad kran krävs att du har C-körkort och fyllt 18 år.


Har du inte tillgång till eget fordon med kran och grip har vi även detta samt all provutrustning.

Kom med en förfrågan så lämnar vi gärna pris.


 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonterad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift