Lift

 

Från 2007-07-01 krävs av Arbetsmiljöverket att den som kör lift har så väl praktisk, som teoretisk utbildning samt ett av arbetsgivaren utfärdat körtillstånd. Till detta kommer även en maskinintroduktion.


I liftläroplanen (LLP) beskrivs vad som bör ingå i en grundläggande utbildning för arbete med liftar, mobila plattformar.
LLP är utformad efter den internationella ISO-standarden för liftutbildning: Mobila plattformar - Utbildning för operatör (förare) (SS-ISO 18878:2004).

LUR bildades för att möta upp till Arbetsmiljöverkets nya krav från 2007-07-01 på Lyftanordningar.


LUR har tagit fram två typer av utbildningar (Bas eller Begränsad Utbildning)

 

LLP Basutbildning

LLP Basutbildning ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna. LLP Basutbildning ger operatören behörighet att arbeta med liftar av typ 1A, 1B, 3A och 3B. LUR rekommenderar LLP Basutbildning till liftoperatörer som vill ha förutsättning att kunna välja rätt typ av lift för aktuell arbetsuppgift. Ett exempel på vem LLP Basutbildning är lämplig för är en liftoperatör som arbetar inom byggindustri.
 

LLP Begränsad Utbildning
LLP Begränsad utbildning ger liftoperatören behörighet för enstaka lifttyper.
Av utbildningsbeviset för LLP Begränsad utbildning ska framgå
vilken eller vilka lifttyper beviset är begränsat till.
Ett exempel på vem den begränsade utbildningen passar för
är en liftoperatör som arbetar på ett varuhuslager
och bara använder företagets egen lift.

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonerad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift