Om Företaget

 

Företaget bildades som en enskild firma 1994 . Ägaren och grundaren, Bernt Linell, har arbetat som lärare inom matematik, fysik och data sedan tidigt 90-tal. Före det finns en karriär som yrkesförare vilken började 1974 med en timmerbil med ett 3-axlat släp efter. Det blev en flytt till Finspång där det blev fortsatt lastbilskörning. I början på 80-talet blev det busskörning på heltid i cirka 10 år fram till dess att intresset för studier tog över och det blev Linköpings universitet under några år med heltidsstudier.

Sedan 2008 är det kurser inom den tunga sektorn, buss och lastbil, samt allt omkring dessa fordon som är huvudsaklig sysselsättning för BELiiT.

BELiiT omvandlades under 2009 från enskild firma till aktiebolag och utvecklingen tog ytterligare ett kliv framåt i kursutbudet.

I dag består företaget av Bernt Linell som ensam ägare. Dessutom finns samarbetsavtal med ett flertal andra mindre företag vilket gör att BELiiT kan erbjuda samtliga kurser runt den tunga sektorn.

Kurserna ges framförallt i kundernas egna lokaler och med egna maskiner där BELiiT har ett måtto att vi kommer till kunden där kunden är.

BEliiT är ett företag som verkar över hela Sverige med betoning på hela Sverige. Våra nordligaste kunder finns för närvarande i Norrbotten och våra sydligaste i Skåne.

BELiiT ska vara en naturlig samarbetspartner till svenskt näringsliv och offentlig förvaltning vad avser grund- och vidareutbildningar av förare på alla slag av tunga fordon såsom lastbil, buss och entreprenadmaskiner och allting som hör till detta område.

BELiiTs övergripande mål:

·    Att deltagarna ska gå från en kurs hos BELiiT med stärkta kunskaper och en vilja att använda de nya kunskaperna både till sitt eget bästa och företagets.

·    Att sprida de kunskaper som BELiiT förmedlat vidare till nytta för oss alla.

BELiiTs kvalitetspolicy:

·          Att BELiiT skapar goda relationer med kunderna.

·          Att BELiiT utför utbildningar på överenskommen kvalitetsnivå.

·          Att BELiiT alltid uppfyller löften.

·          Att BELiiT:s utbildningar alltid är uppdaterade.

·          Att BELiiT alltid låter personalen ta del av relevant information.

·          Att all personal hos BELiiT alltid är punktliga och förberedda.

BELiiTs miljöpolicy

·    BELiiT ska verka för en god yttre och inre miljö. BELiiT:s agerande skall medverka till en hållbar utveckling som är en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

·    BELiiT ska öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor och verksamhetens miljöaspekter både hos anställda och våra samarbetspartners.

·    BELiiT följer naturligtvis tillämplig lagstiftning och gällande föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.

·    BELiiT arbetar även med ständiga förbättringar med avseende på miljön inte minst genom en aktiv påverkan på våra leverantörer och kunder för en fortsatt minimal negativ miljöpåverkan.

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2014-