Arbete på Väg

 

Arbete på Väg Nivå 1 (4 timmar)
Nivå 1- är en grundläggande utbildning som alla ska genomgå. Med Tonvikten på de 3 V:na Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna.
I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på såväl arbetsmiljölagstiftning som väglagsstiftning. Man kommer att beröra de olika rollerna som Väghållare och Arbetsgivare samt Byggherre / Beställare samt ansvaret gentemot tredje man.

Kursen är ett förkunskapskrav för Nivå 2

 

 

Arbete på Väg Nivå 2  (8 timmar)

Nivå 2 - är en ny vidareutbildning för alla som framför något slag av väghållnings fordon. I detta avses både registrerade och oregistrerade fordon / maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Här kommer man även in på delar av riskbedömningar som har med fordonet att göra enl. AML. Samt detaljer på utmärkning och lyktor med mera för att kunna klassas som Väghållnings fordon och få vistas på en ”allmän” väg och utföra arbeten.

Kursen är ett förkunskapskrav för Nivå 3

Förkunskaper:
Arbete på Väg - Nivå 1

 

 

Arbete på Väg Nivå 1+2 (8 timmar)

En kombinationskurs där Arbete på Väg Nivå 1 och Nivå 2 ingår. 

 

 


Arbete på Väg Nivå 3 (2 dagar)
Nivå 3 – En utbildning för att kunna ansvara för utmärkningen av en fast arbetsplats. Samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Även för den som mer fysiskt deltar i arbetet av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar har behovet av kompetensen i denna kurs. Vidare även de personer som ingår i någon typ av BAS- P eller BAS-U organisation ska kunna uppvisa denna kompetens. Här går man in djupare i olika lagstiftningar samt arbetar med arbetsmiljöplaner.

Förkunskaper:
Arbete på Väg - Nivå 2


 

Hjälp På Väg + HLR (8+1 timmar)

• Övning i första hjälpen Fingerad trafikolycka
• Några av utbildningsmomenten
• Vad gör jag vid en trafikolycka?
• Hur fungerar en brandsläckare?

 

 

Vakt & Lots (4 timmar)

Utbildningen är ett krav för Personal som skall vara verksam som vakt och lots enligt Vägmärkesförordningen och Trafikförordningen vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.

Utbildningen skall ge deltagarna kunskaper som leder till att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett distinkt, enhetligt och trafiksäkert sätt för sig och passerande trafikanter liksom för arbetsplatsens personal.

Förkunskaper:
- Gällande Arbete på Väg - Nivå 2
- Körkort lägst behörighet B.
- Erfarenhet från vägarbete.

 

 

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonterad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift