Säkra Lyft

 

Syftet med kursen är att få grundläggande teoretisk kunskap vad det gäller lyftredskap och signalering.


Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med lyftredskap eller lyft.
Tex lastkopplare (den som lägger lyftredskapet i lyftkroken eller rund godset), signalman.

 

Några exempel på personer som berörs är snickare, anläggare, platschefer, arbetsledare, kranförare (ingår normalt i kranutbildningen men kan behöva en kompletterande företagsanppassad utbildning).

• Kursen kan företagsanpassas till Er utrustning och behov.
• För Er som saknar praktik kan vi göra en kompletterande utbildning.

 

AFS 2006:6 Lyftanordningar och lyftredskap, som gäller från den 1 juli 2007, anger de kunskapskrav som ställs på kranförare, förare av liftar samt på lastkopplare och signalman.

Utbildningen tar ca 4 timmar i anspråk och avslutas med ett kunskapsprov.

 

Kursinnehåll:
Lyftredskap
Signalering
Lastkoppling
Planering
Kontroll
Risker m m

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonterad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift