Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

 

Truckförarutbildningen vänder sig till alla dem som framför en truck yrkesmässigt. Det är en både teoretisk och praktisk utbildning som leder till ett yrkesbevis enligt TYA, Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnds, krav.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha både sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. Arbetsmarknadens parter har därför tagit fram en kursplan, TLP 10 som i detalj beskriver innehåll, kursmål och kurslängder.


TLP 10-kursplanen rekommenderas av Arbetsmiljöverket. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 10.


TLP 10-tbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:
• gällande säkerhetsbestämmelser
• gällande trafiklagar och bestämmelser
• truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
• de vanligaste trucktyper och dess manövrering
• hantering av hälso- och miljöfarligt gods
• säkerhetskontroll och daglig tillsyn
• ett ergonomiskt arbetssätt
• metoder för materialhantering med truck
Kurslängd: 2-5 dagar beroende på vilken behörighet
som önskas samt tidigare erfarenhet.

 

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Lastbilsmonteras kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift