YKB

Lastbil & Buss

 

Grundutbildning
Grundläggande kompetens får du genom en grundutbildning som avslutas med ett teoretiskt prov som ska vara godkänt. Grundutbildningen är 280/140 timmar och omfattar säkerhetsbestämmelser, avancerad träning i rationell körning, tillämpning av lagar och regler för yrkestrafiken, trafiksäkerhet, miljö, hälsa, service och transportlogistik.


Fortbildning
Alla förare ska gå en fortbildning vart femte år. I Sverige ska de som
omfattas av “hävdvunna rättigheter” gå den första fortbildningen
inom sju år från det att lagen börjat gälla. Därefter ska fortbildningen
genomföras vart femte år.


Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och anordnas av utbildare som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.


Hävdvunna rättigheter
I lagen finns en övergångsregel som kallas ”hävdvunna rättigheter” och innebär att förare i vissa fall inte behöver gå den grundläggande utbildningen och göra provet. Detta gäller förare med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE, om deras körkort med tunga behörigheter är utfärdade första gången innan lagen började gälla.


Förare med hävdvunnen rätt som ska gå sin första fortbildning i Sverige, ska ha genomfört fortbildningen inom sju år från att lagen började tillämpas.
Det innebär senast 10 september 2015 för persontransporter, och senast 10 september 2016 för godstransporter.

Den som har hävdvunna rättigheter för både gods- och persontransporter behöver dock endast genomgå en fortbildning.

 

 

 

bernt@beliit.se - 070-637 33 72 - BELiiT AB © 2012

 

 

KURSUTBUD

 

YKB

Lastbil

Buss 

Både Grundutbildning och fortbildning.

 

Yrkesförarutbildningar

Lastbil

Buss

 

Sparsam Körning/EcoDriving

Lastbil

Buss

 

Truck A-B-C-D enligt TLP 10

 

ADR

 

Arbete på Väg

 

Hjullastare

 

Grävmaskin/Grävlastare

 

Fordonsmonterad kran över och under 18tm

 

Teleskoplastare

 

Säkra Lyft

 

Lift